Storitve z odpadki

 
 
Vsa področja ravnanja z odpadki. Odpadkom se ni mogoče vedno izogniti, vendar jih je mogoče z dobrimi koncepti učinkovito zbirati in čim bolje reciklirati. Prevzemamo celotno ravnanje z odpadki, vse od oblikovanja individualnega koncepta do časovno ustrezne izvedbe, prilagojene ritmu vaše proizvodnje. Kot hčerinsko podjetje v 100-odstotni lasti družbe Saubermacher Dienstleistungs AG imamo notranje ravnanje z odpadki v krvi. Naše rešitve so vedno ekološke, gospodarne in v skladu z zakonodajo. Naši sodelavci zbirajo odpadke tam, kjer nastajajo. Ločevanje glede na vrsto odpadkov in kvote uporabnih snovi znižujejo stroške in prinašajo dodaten dobiček. Nenehno spremljamo in optimiziramo vse postopke odstranjevanja. Poleg tega vlagamo v opremo za zbiranje, sortiranje in recikliranje.
 


Logistika odstranjevanja
odpadkov in posebne rešitve

Zagotavljanje
osebja in opreme

Odstranjevanje nevarnih
in nenevarnih odpadkov

Druge storitve

Logistika odstranjevanja
odpadkov in posebne rešitve
Pri vašem delu nastajajo odpadki – poskrbimo za inteligentno zbiranje, ločevanje glede na vrsto, učinkovit transport in strokovno odstranjevanje. V primeru posebnih zahtev z veseljem oblikujemo koncept po meri, s katerim vam odvzamemo vso tveganje in znižamo vaše stroške.

Zagotavljanje
osebja in opreme
Skrbimo za vrhunsko izobražene sodelavce in ustrezno opremo. Pri tem se popolnoma prilagodimo vašim potrebam in razvijamo rešitve, ki se nemoteno vključijo v potek vašega podjetja. Tako vam ni treba več skrbeti za vaše odpadke.

Odstranjevanje nevarnih
in nenevarnih odpadkov
Zaradi strokovnega znanja na področju ravnanja z odpadki optimalno odstranjujemo vse vrste odpadkov. V tesnem sodelovanju z družbo Saubermacher Slovenija d.o.o., skrbimo za pravilno embalažo in rešitve recikliranja.

Druge storitve
V okviru storitev ravnanja z odpadki pogosto opravljamo še celo vrsto dodatnih storitev. V podjetju Saubermacher Outsourcing najdemo najučinkovitejšo pot, da lahko dodatne storitve nemoteče vključimo v potek dela:

  • – uničevanje dokumentacije,
  • – kurirske storitve,
  • – pospravljanje,
  • – urejanje parkirišč,
  • – izposoja osebja,
  • – selitve,
  • – urejanje okolice/zimska služba.
 
Odpadke na območju vašega podjetja zbiramo, sortiramo in prevažamo, ter skrbimo za čim boljše recikliranje. Z učinkovitimi celovitimi koncepti in ciljno usmerjenimi naložbami tudi na tem področju za vas pridobimo največ.
 
 
Storitve z odpadki
480-x-340_Zitatbanner_Waste2_slo
480-x-340_Zitatbanner_Waste_slo
Storitve z odpadki
 

Na kontaktni obrazec

 

 

    varstvo podatkovPrebral/a sem in razumel/a Izjavo o varstvu podatkov in izrecno soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov.